Limbusation Expedition

Den 12 oktober 1992, på dagen 500 år efter Columbus upptäckt av Amerika, startade Hans Limbus Tjörneryds Limbusation Expedition. Med nedgrävning av ansamlingsduk, tyger och tonband på Jungfruberget i Falun, Dalarna, Sverige. Jungfruberget valdes som första undersökningsområde för expeditionen. Sedan dess har Tjörneryds Limbus-expedition pågått. Uppmärksammade aktioner och translationer – symbolisk överflyttning av fysiska objekt (såsom stenar) – har genomförts över hela Europa.Limbusation Expedition fortsätter in i det kommande seklet. En aktion är inplanerad på Campo dei Fiori (Blomstertorget) i Rom, Italien till minne av munken och filosofen Giordano Bruno, som brändes på bål för att han dristade sig till att utmana den etablerade världsbilden. Han påstod att universum är oändligt och att det finns en mångfald av världar. Den 17 februari år 2000 omvandlade Tjörneryd  det på Jungfruberget nedgrävda materialet till rök och aska. Spred det omvandlade materialet över Rom och Tibern i form av rök- och aska-skulpturer. Luftskulpturer – som alltså även innehåller aska.

Limbusation Expedition 1992 – 2000 
Inmutning av Jungfruberget 310-137 W 1992, 24.92 ha

På 76 platser gjordes nergrävningar av duk( 2400 kvadratmeter ) och där placerades en space stick i varje nergrävning, samt två stenar sparades från varje hål. Space Sticksen har sedan visats på många ställen.
Två stenar från varje nergrävningsplats har sparats ( tvillingstenar ), en sten har lämnats kvar,en sten har placerats på heliga platser runt om i Europa samt i Sydamerika, 28 stenar finns fortfarande kvar och skall placeras fram till den 17 februari 2034.
Av den nergrävda duken har en del förvandlats till aska som har spridits i Tibern i Rom en del har grävts ner på ALAM en del återstår att användas.

Spacesticksen från Jungfrubergets inmutning har visats:

1993 Galleri BE 19 Helsingfors
1996 Slottet Gävle
1996 – 1999 10 orter i Gävleborgs län
1997 Röda sten Göteborg
1997 Alvastra
1998 Röda sten Göteborg
1998 Landart Alderholmen Gävle 1998 -2004
1997 Trollhättans konsthall
1997 Köyliö Järvi Finland
1998 Åbo konstmuseum
1998 Åbo Domkyrka
1998 Gallaeria Nordica Estland
1998 Tori kyrka Estland
1998 Rakvere slottsruin Estland
1998 Tartu universitet Estland
1998 Narva
1999 Dalarnas museum Falun
1999 Helig trefaldighet Gävle
1999 Strömsbro kyrka Gävle
2000 Gasklockan Gävle
2000 Campo dei Fiori Rom Italien
2001 Gävle Länsmuseet
2001 Rom Vatikanen
2001 – 2004 Rom Tibern
2003 Gävleborgs län, 13 orter Konst i sikte
2003 Lysekil Jordstation

Comments are closed.