Status Limbus X

Status Limbus: Tillstånd gränslös – gränslöst.

Konstnären som gränsöverflytare.

Den 12 oktober 1992, på dagen 500 år efter Columbus upptäckt av Amerika, startade Hans Limbus Tjörneryds Limbusation Expedition. Med nedgrävning av ansamlingsduk, tyger och tonband på Jungfruberget i Falun, Dalarna, Sverige. Jungfruberget valdes som första undersökningsområde för expeditionen. Sedan dess har Tjörneryds Limbus-expedition pågått. Uppmärksammade aktioner och translationer – symbolisk överflyttning av fysiska objekt (såsom stenar) – har genomförts över hela Europa.Limbusation Expedition fortsätter in i det kommande seklet. En aktion är inplanerad på Campo dei Fiori (Blomstertorget) i Rom, Italien till minne av munken och filosofen Giordano Bruno, som brändes på bål för att han dristade sig till att utmana den etablerade världsbilden. Han påstod att universum är oändligt och att det finns en mångfald av världar. Den 17 februari år 2000 omvandlade Tjörneryd  det på Jungfruberget nedgrävda materialet till rök och aska. Specialutrustade flygplan spred det omvandlade materialet över Rom och Tibern i form av rök- och aska-skulpturer. Luftskulpturer – som alltså även innehåller aska. Moln och aska – man anar en oväntad förbindelse.Limbusia, har Tjörneryd döpt det gränslösa projektet till. Eller: Status Limbus. Gränslösheten – ett flytande tillstånd att vistas i. Det land som inte låter sig inmutas eller utmärkas på någon karta. Limbusia är landet, tillståndet, som icke är – det gör det lockande. Man kommer förmodligen aldrig dit, men man befrias av att hålla det levande; alldenstund man fortsätter att söka det.Det viktiga är att söka efter något man anar finns, men upptäcka något annat som man inte visste fanns. Det är hemligheten. Det är Limbusia. Varje människa är en expeditionsledare som söker sitt Limbusia – om hon vågar. Men då måste hon också våga söka inom sig själv och spränga de gränser som hon själv har dragit upp. Det innebär ett subjektivt ansvarstagande som kan vara ångestskapande. Fotfästet i tillvaron går förlorat. Om än tillfälligt.

Tjörneryd tar språnget. Rörelsen är allt i denna expedition. Krossandet av begränsningar. Gränsöverflytandet – som han själv benämner det. Konstnären flyter oåtkomlig och svårfångad över gränser av människor dragna, han erkänner dem icke.

I Tjörneryds mångsidiga och outtröttliga projekt blandas elementen och motsatserna upphävs; ett tredje låter sig några sällsamma sekunder anas. Luft och jord sträcker sig mot varandra. Eldar brinner och vattendjup öppnar sig. Tjörneryd låter märkliga ting försvinna – det sker en transformering. Rörelsen är både uppåtstigande och nedsänkande.

Projektet rymmer initiering. Upplösning. Och återuppståndelse. Inte ens mellan livet och döden löper en absolut gräns i Tjörneryds konstnärliga föreställningsvärld. Det är en svindlande tanke – en provokation som får den trygga marken att gunga. Men det är en provokation i det heligas skugga. Tjörneryd söker ständigt heliga rum och platser för sin konstutövning.

Det tjörnerydska konstnärskapet skimrar inifrån av en magisk hoppfullhet som skänker livsmod. Konsten blir angelägen, vardaglig i ordet bästa mening, är där människorna är med sina frågor. Den upphör att vara en exklusivitet som inifrån gallerier och konsthallar ropar på kännare och experter, auktoritativa omtalare. Konsten som ett mellanmänskligt tilltal; man blir tilltalad och bör inte avvisa det.

Tjörneryd är vägvisaren och schamanen som hörsammat föregångare som Lars Nillson och Otsir Böö. En helig dåre. Han skänker tankeformer att vistas i. Men det är tankeformer som är flyktiga, provisoriska, och som måste överges. Inga dogmer eller tvingande teorier.

Tjörneryd är sinnebilden av den fria konstnären som inte erkänner kotterier eller andra sociala försnävningar. Och en fri konstnär kan förändra världen. Åtminstone släpper han inte åskådarens/medskaparens blick, och i den stunden börjar världen förändras.

Världen blir aldrig mer sig lik efter att man har konfronterats med Hans Limbus Tjörneryd. Livsloppet ruckas. Det avgörande ögonblicket inträffar. Vågar Du låta Dig tilltalas av Tjörneryd?

LASSE EKSTRAND

Comments are closed.