Land Art

Landart Alderholmen

1999 startade jag i Gävle, Landart Alderholmen , och markerade 36 platser, non sites, som jag sedan dess aktiverat. På en av dessa platser fann jag en båt, som jag efter en tid definierade som LIVBÅT och som jag aktiverat under flera år med de personer som jag skulle önska finnas med i besättningen. 

Giordano Bruno, Otsir BööGaston Bachelard och framförallt Anaximander från Miletos, som skapade begreppet APEIRON.

Det gränslösa rummet. Där Apeiron befinner sig är universums centrum, universums centrum är överallt.

Comments are closed.