Samarbeten – Musik och Poesi

Samarbete med elektronmusik kompositörer:

1985 Till utställningen Status Terra Nova, Carl Myrén Vox Terra Nova
1987 Till Installationen Händelsehorisonter, Mikael Strömberg Vox Händelsehorisonter
1988 Till installationen Trygg 88, Mikael Strömberg Vox Trygg 88
1989 Till flyg och rökskulpturer Mikael Strömberg Vox Status LImbus
1989 Till Installationen Hålsögat, Patrik Markusson Vox Hålsögat
1990 Till Installationen Himmelsspejare Patrik Markusson Vox Himmelsspejare
1991 Till Utställningen Ut ur Abdera Patrik Markusson Vox Abdera
1992 Till happeningen Leornados kusiner Patrik Markusson Peter Carlfors Vox Leornardo
1992 Till happeningen Gustaf 111 : reinkarnation Patrik Markusson, Peter Carlfors Vox Gustaf
1993 Till happeningen Stockholm New, musik Peter Lundén Status-Limbus 2
1996 Till happeningen Kung Krisoffers Arv, Patrik Markusson
1992 – 2005 Till Vox Limbusia, Limbus samt Patrik Markusson ( 26 nergrävda tonband på inmutningen W 310 – 137 Jungfruberget, 14 minuter att sändas till stjärngruppen M13.

2007, Invigningsmusik till invigningen av Avan Limbus Art Museum .
Musiken komponerad  av Magnus ”Moody” Magnusson.
Musikstycket spelades en gång varefter det grävdes ned på platsen.

Poesi:

1992 – 2005 Till Status Limbus , dikten Status Limbus av Peter Nilson, röksatt med hjälp av rökaggregat försett flygplan Pitts S 2 B och Grumman 164 A, start i Helsingfors.

Comments are closed.